ดังตัวอย่าง, visiting the ร้านขายของชำ ครั้งหรือสองครั้ง หนึ่งสัปดาห์ … Read More